Nieuws

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 27 februari 2020

In het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de financiële stabiliteit in Nederland. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. In zijn vergadering van 27 februari 2020 heeft het FSC gesproken over actuele risico’s voor de financiële stabiliteit, de gevolgen van de lage rente en de Europese bankenunie. 

Deelnemende partijen