Nieuws

FSC voorziet stevig conjunctureel herstel en ruimte voor structurele hervormingen

De Nederlandse economie laat na de coronacrisis een duidelijk herstel zien. Het FSC roept het kabinet op om de aandacht nu te verschuiven van tijdelijke steunmaatregelen naar structurele hervormingen die bijdragen aan financiële stabiliteit en duurzame groei op langere termijn. De belangrijkste uitdagingen doen zich daarbij voor op de huizenmarkt, de gevolgen van klimaatverandering en de toenemende digitalisering.

 

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 19 november 2020

In zijn vergadering van 19 november 2020 heeft het FSC gesproken over de gevolgen van de coronacrisis en overige actuele risico’s voor financiële stabiliteit. Daarnaast is gesproken over stappen om een duurzame en stabiele economie te ondersteunen, zoals versterking van de kapitaalmarktunie, het beter functioneren van geldmarkten en het beheersen van klimaatrisico’s. Het FSC besprak verschillende onderwerpen ten aanzien van het actuele risicobeeld. 

Deelnemende partijen