Samen werken aan financiële stabiliteit in Nederland

Molen En Boot

Welkom op de website van het Financieel Stabiliteitscomité

In het Financieel Stabiliteitscomité komen De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau (CPB) bijeen om de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te analyseren. Het comité bespreekt tijdens haar overleg de mogelijkheden om geconstateerde risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel te mitigeren en kan hierover aanbevelingen doen. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en staat onder voorzitterschap van de president van DNB. De verslagen van het comité zijn openbaar en worden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Laatste nieuws

FSC: “Nederlandse economie stabiliseert, maar gezonde overheidsfinanciën belangrijk voor weerbaarheid”

Hoewel de Nederlandse economie al drie kwartalen krimpt, lijkt deze niet verder weg te zakken, blijft de arbeidsmarkt krap en daalt de inflatie; zo constateert het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) ...

Meer lezen

FSC: “Nederlandse economie en financiële instellingen tonen zich weerbaar, maar risico’s voor de financiële stabiliteit blijven hoog”

Door de aanhoudend hoge inflatie en de verkrapping in financiële condities door onder andere stijgende rentes constateert het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) in haar vergadering van 13 juli dat ...

Meer lezen

FSC roept DNB en AFM op om potentiële liquiditeitsrisico’s bij pensioenfondsen op te volgen

Terwijl recente economische ontwikkelingen relatief gunstig zijn, constateert het FSC in haar vergadering van 17 februari dat markten onvoldoende rekening lijken te houden met nog altijd aanwezige macro-economische ...

Meer lezen
Meer nieuws

Deelnemende partijen