Nieuws

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 19 november 2020

In zijn vergadering van 19 november 2020 heeft het FSC gesproken over de gevolgen van de coronacrisis en overige actuele risico’s voor financiële stabiliteit. Daarnaast is gesproken over stappen om een duurzame en stabiele economie te ondersteunen, zoals versterking van de kapitaalmarktunie, het beter functioneren van geldmarkten en het beheersen van klimaatrisico’s. Het FSC besprak verschillende onderwerpen ten aanzien van het actuele risicobeeld. 

Deelnemende partijen