Nieuws

FSC: “Geo-economische fragmentatie vormt risico voor Nederlandse economie en financiële stabiliteit”

De Nederlandse economie heeft zich weerbaar getoond in een omgeving van hogere rentes. De risico’s voor de financiële stabiliteit zijn door de daling van de inflatie minder acuut, maar nog steeds duidelijk aanwezig, zo constateerde het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) in haar vergadering van 15 maart 2024. De Nederlandse economie is bovendien gevoelig voor de gevolgen van geo-economische fragmentatie. Dit brengt nieuwe risico’s voor de financiële stabiliteit met zich mee.

FSC: “Nederlandse economie stabiliseert, maar gezonde overheidsfinanciën belangrijk voor weerbaarheid”

Hoewel de Nederlandse economie al drie kwartalen krimpt, lijkt deze niet verder weg te zakken, blijft de arbeidsmarkt krap en daalt de inflatie; zo constateert het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) in haar vergadering van 1 december 2023. Risico’s voor de financiële stabiliteit zijn niet verder toegenomen, maar het FSC benoemt wel onzekere vooruitzichten. Dat geldt bijvoorbeeld voor (geo)politieke ontwikkelingen en de inflatie-dynamiek, waarbij markten sterk kunnen reageren op negatieve berichten. Tot slot benoemt het FSC het belang van goed functionerende geldmarktfondsen en repomarkten, zodat instellingen in periodes van stress van deze liquiditeitsbronnen gebruik kunnen maken zonder negatieve effecten op het financiële systeem.

Deelnemende partijen