Nieuws

FSC: “Nederlandse economie en financiële instellingen tonen zich weerbaar, maar risico’s voor de financiële stabiliteit blijven hoog”

Door de aanhoudend hoge inflatie en de verkrapping in financiële condities door onder andere stijgende rentes constateert het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) in haar vergadering van 13 juli dat risico’s voor de financiële stabiliteit relatief hoog blijven. Met het oog op de persistentie van de kerninflatie is het wenselijk dat sociale partners (via een beheerste groei van winsten en lonen) en de overheid (via begrotingsdiscipline) hun verantwoordelijkheid nemen om de inflatie naar beneden te brengen.

FSC roept DNB en AFM op om potentiële liquiditeitsrisico’s bij pensioenfondsen op te volgen

Terwijl recente economische ontwikkelingen relatief gunstig zijn, constateert het FSC in haar vergadering van 17 februari dat markten onvoldoende rekening lijken te houden met nog altijd aanwezige macro-economische en geopolitieke onzekerheden. Wanneer de inflatie- en renteontwikkelingen tegenvallen ten opzichte van de huidige marktverwachtingen, kunnen zich een schoksgewijze aanpassing van activaprijzen en periode van verhoogde volatiliteit voordoen

Deelnemende partijen