Nieuws

Februari / maart 2023

Terwijl recente economische ontwikkelingen relatief gunstig zijn, constateert het FSC in haar vergadering van 17 februari dat markten onvoldoende rekening lijken te houden met nog altijd aanwezige macro-economische en geopolitieke onzekerheden. Wanneer de inflatie- en renteontwikkelingen tegenvallen ten opzichte van de huidige marktverwachtingen, kunnen zich een schoksgewijze aanpassing van activaprijzen en periode van verhoogde volatiliteit voordoen.

FSC: “Door hoge inflatie nemen kwetsbaarheden voor het financieel systeem toe”

De Nederlandse economie heeft ondanks de recente afkoeling een goede uitgangspositie. Tegelijkertijd is de economische en financiële situatie met grote onzekerheden omgeven waardoor risico’s voor de financiële stabiliteit toenemen, zo constateerde het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) in zijn vergadering van 10 november. Het FSC spreekt zijn zorgen uit over de hoge inflatie, met als gevolg oplopende rentes en onderschrijft de oproep van de ESRB dat banken prudent moeten omgaan met de beschikbare kapitaalruimte.

Deelnemende partijen