Privacy statement

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) behandelt de gegevens die binnenkomen via de FSC-website met grote zorgvuldigheid. Uitgangspunt hierbij is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met deze privacyverklaring wil het FSC u informeren over de gegevens die het FSC via de FSC-website verzamelt en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt. 

Bezoekersinformatie

De webserver van het FSC logt sessie-informatie, waaronder de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en type operating systeem. De sessie-informatie die wordt vastgelegd is niet tot een persoon te herleiden en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken zijn alleen bedoeld en worden alleen gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de FSC-website.

Persoonlijke gegevens

Voor sommige diensten op de FSC-website zijn uw persoonlijke gegevens nodig. Het FSC gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Het FSC zal u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.

Deelnemende partijen