Samen werken aan financiële stabiliteit in Nederland

Molen En Boot

Welkom op de website van het Financieel Stabiliteitscomité

In het Financieel Stabiliteitscomité komen De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau (CPB) bijeen om de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te analyseren. Het comité bespreekt tijdens haar overleg de mogelijkheden om geconstateerde risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel te mitigeren en kan hierover aanbevelingen doen. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en staat onder voorzitterschap van de president van DNB. De verslagen van het comité zijn openbaar en worden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Laatste nieuws

FSC roept DNB en AFM op om potentiële liquiditeitsrisico’s bij pensioenfondsen op te volgen

Terwijl recente economische ontwikkelingen relatief gunstig zijn, constateert het FSC in haar vergadering van 17 februari dat markten onvoldoende rekening lijken te houden met nog altijd aanwezige macro-economische ...

Meer lezen

FSC: “Door hoge inflatie nemen kwetsbaarheden voor het financieel systeem toe”

De Nederlandse economie heeft ondanks de recente afkoeling een goede uitgangspositie. Tegelijkertijd is de economische en financiële situatie met grote onzekerheden omgeven waardoor risico’s voor de ...

Meer lezen

FSC: “Onzekerheden door oorlog en hoge inflatie leiden tot risico’s voor financiële stabiliteit”

De economie en het financiële systeem hebben de gevolgen van de oorlog in Oekraïne tot nu toe goed doorstaan. Door de onzekerheden nemen de risico’s voor financiële stabiliteit echter toe, zo constateerde ...

Meer lezen
Meer nieuws

Deelnemende partijen