Disclaimer

De website van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) is uitsluitend bedoeld ter informatie van het publiek. De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door FSC geformuleerd advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem. De informatie op de FSC-website kan nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. U wordt ten stelligste geadviseerd om onafhankelijk juridisch, financieel of anderszins advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt inzake kwesties waarbij de informatie van de FSC-website relevant kan zijn.

Hoewel de informatie op de FSC-website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en FSC van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de FSC-website, kan FSC geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven. Het FSC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de FSC-website. Hoewel het streven van het FSC erop is gericht de FSC-website continu toegankelijk te laten zijn, kan het FSC geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de FSC-website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. De FSC-website kan bovendien door het FSC buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de FSC-website naar websites van andere organisaties gaat, wijst het FSC u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan het FSC en dat het FSC geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van dergelijke websites.

Het auteursrecht op de website wordt door het Financieel Stabiliteitscomité uitdrukkelijk voorbehouden. Indien u zich toegang verschaft tot (een deel van) de FSC-website, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.

Deelnemende partijen