Financieel Stabiliteitscomité roept banken op tot meer transparantie over risico's

Het Financieel Stabiliteitscomité roept Nederlandse banken op om meer inzicht te geven in de risico's. Meer transparantie van banken stelt investeerders in staat om een goede risicobeoordeling te maken en draagt zo bij aan herstel van vertrouwen. Ook heeft het comité een eerste gedachtewisseling gehad over de op lange termijn wenselijke financieringswijze voor hypotheken in Nederland.

Internationale aanbevelingen voor meer transparantie

De aanbevelingen van een internationale groep van banken en investeerders, de zogenoemde Enhanced Disclosure Task Force (EDTF), vormen hierbij een goed aanknopingspunt. De aanbevelingen die gaan over marktrisico en financieringsrisico verdienen volgens het comité prioriteit. Indien banken niet aan deze aanbevelingen kunnen voldoen moeten banken de redenen daarvan toelichten. Het FSC zal de ontwikkelingen blijven volgen.

Verantwoorde hypotheekverstrekking

Verder heeft het comité een eerste gedachtewisseling gehad over de op lange termijn wenselijke vormgeving van de hypotheekverstrekking in Nederland. De hoge hypotheekschuld in Nederland is het gevolg van de uitbundige hypotheekverstrekking in het verleden. Door de maatregelen van het kabinet met betrekking tot de financiering van de eigen woning zijn belangrijke stappen gezet om overmatige schuldopbouw te voorkomen. Het FSC zal volgend jaar verder spreken over het gewenste eindbeeld.

Overige thema’s

Behalve over de transparantie van banken en de financieringswijze van hypotheken sprak het comité ook over de algemene stand van zaken voor de financiële stabiliteit in Nederland en de positie van de Nederlandse verzekeringssector. Ook is het werkprogramma voor 2014 vastgesteld.

Het Financieel Stabiliteitscomité

De derde vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité vond plaats op 12 november jl. In dit comité spreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën twee keer per jaar onder leiding van de president van DNB over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het CPB neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen.

Lees hier het volledige verslag van de tweede vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité.

Voor vragen kunt u contact opnemen met woordvoerder Ben Feiertag (06-52496142)