Financieel Stabiliteitscomité acht verdere versterking van bankbalansen cruciaal voor economisch herstel

Het Financieel Stabiliteitscomité acht het van groot belang dat banken hun kapitaalsbasis verder versterken. Dit stelt banken in staat hun kredietverlening uit te breiden wanneer de conjunctuur aantrekt en de vraag naar krediet weer toeneemt. Kredietverlening is een belangrijke voorwaarde voor economisch herstel. Verdere standaardisatie van Nederlandse hypotheken en securitisaties vergroot bovendien de investeringsbereidheid van (institutionele) beleggers en vergemakkelijkt daarmee de bancaire financiering. Ook wordt de Nederlandse hypotheekmarkt hierdoor aantrekkelijker voor nieuwe toetreders.

Dit waren de belangrijkste conclusies van de tweede vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité, die plaatsvond op 30 mei. In dit comité spreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën twee keer per jaar onder leiding van de president van DNB over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Behalve over kredietverlening en de financiering van banken sprak het comité ook over macroprudentiële instrumenten en het balansonderzoek bij Europese banken.

Lees hier het volledige verslag van de tweede vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (020 - 524 3100)