Lees het oprichtingsbesluit van het Financieel Stabiliteitscomité.

> Lees meer

Welkom op de website van het Financieel Stabiliteitscomité

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het comité bespreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de president van DNB.

Deelnemers aan het Financieel Stabiliteitscomité